Política de privacitat

1. Recollida y ús de l’Informació
Les dades identificatives i personals proporcionats en el marc del present lloc web, via formulari o via e-mail, són confidencials i formaran part dels fitxers titularitat del propietàri d’aquesta web, i seran tractats per part d’aquest d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. Al mateix temps, els usuaris autoritzen expressament al títular a enviar-los informació respecte de novetats en l’àmbit dels serveis prestats per la mateixa. En el cas que no desitgessin rebre l’esmentada informació bastarà amb notificar-lo via e-mail en qualsevol moment.

2. Cookies y Arxius de Registre
Aquesta web podrà col·locar una “cookie” en el disc dur del seu ordinador a fi de personalitzar el seu ús del lloc Web. La cookie es guardarà en el disc dur del seu ordinador fins que vostè l’elimini. Podrà fer que el seu navegador li avisi de la presència de cookies o que els rebutgi automàticament. Si rebutja les cookies podrà seguir usant el Lloc Web, si bé això podrà suposar la limitació en l’ús d’algunes de les prestacions o impedir el bon funcionament del lloc Web.

3. Enllaços
Aquesta Web podrà contenir enllaços a o des d’altres llocs web. Ha de saber que el títular d’aquesta Web no es responsabilitza de les pràctiques que, en matèria de tractament de dades personals, segueixen altres llocs web.