Carilles dentals

Carilles dentals

Es tracta de unes làmines de ceràmica o de resina que s’adhereixen a la superfície de la dent. Tenen el gran avantatge de ser un tractament més conservador que les fundes o corones, ja que no s’han de desgastar totes les superfícies de les dents, sinó només s’haurà de modificar (en el cas de que sigui necessari) la seva superfície externa.

És una part del que coneixem com odontologia mínimament invasiva que permet donar estètica i/o establir la correcta funció oral conservant al màxim l’estructura dental sense ser un tractament gens agressiu gràcies al gran avanç aconseguit en el materials que s’utilitzen avui en dia en odontologia estética.

Amb les carilles dentals aconseguim estètica en dents obscures o amb tincions, quan hi ha espais entre elles, quan estan desgastates, quan són massa petites o fins i tot, per corregir la seva posició per exemple, petites rotacions.

Amb quin material es fan les carilles dentals?

  • Ceràmica: fetes al laboratori protèsic. Existeixen varis tipus de ceràmica que poden emprar-se en aquests casos i que escollirem depenent de les característiques de cada pacient i dels objectius on volem arribar.
  • Compòsit: de resina estètica directes (es van moldejant a clínica directament sobre la dent) o indirectes (com les carilles de ceràmica, que es fan al laboratori protèsic i després seran cimentades).

S’ha de desgastar o tallar molt la dent per poder col·locar una carilla?

Com a part de l’odontologia mínimament invasiva s’intenta no desgastar la superfíicie de la dent o, en el cas de que no sigui possible, només és necessari modificar la seva cara externa de la manera més conservadora possible.

Tot i així, en molt de casos ens ajudem de tractament d’ortodòncia o blanquejament previ per poder col·locar carilles més fines, evitant, d’aquesta manera, tallar les dentes i aconseguint millors resultats.